Alphatech ugnar

Alphatech ugnar utgör en perfekt kombination mellan god prestanda, användarvänlighet och vettigt pris. Sortimentet består av enkla konvektionsugnar där alla modeller har manuell tillförsel av ånga, mekaniska vred och auto reverse. Alla i köket kan använda den!

Ugnarna kan placeras på avsett stativ eller på befintlig bänk.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB 2023